COVID 19

Werken Lockdowns Nu Wel of Niet?

Er is hier enige verwarring. Lockdown-sceptici zijn geen COVID19-ontkenners. We zeggen alleen dat lockdowns weinig effect hebben op COVID19.

Discussies over besmettelijkheid en groepsimmuniteit zijn niet relevant voor de effecten van lockdowns op virale verspreiding.

Dit specifieke virus heeft vele wegen waardoor het kan infecteren. Mens-op-mens infectie is één pad. Maar door naar de effecten van lockdowns te kijken, is het duidelijk dat dit slechts een ondergeschikte weg is. Als mens-op-mens infectie het belangrijkste transmissiepad was, zouden lockdowns het aantal besmettingen met 90% moeten laten verminderen.

(Deze 90% is een schatting. Belangrijkste doel hier, is om te laten zien dat een lockdown het aantal besmettingen drastisch omlaag zou moeten laten gaan.)

Maar dat doen lockdowns niet. Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat een lockdown nauwelijks een deuk maakt in de curve. En het duurt weken tot een maand voordat CDC’s zeggen dat ze een effect beginnen te zien.

Dit slaat nergens op!

De reden dat het nergens op slaat is dat de gemiddelde tijd tussen besmetting en symptomen 7 dagen is. Als je contacten tussen mensen met 80% verminderd, en mens-op-mens besmettingen de enige manier zijn om besmet te raken, dan zou je na een week to 14 dagen een drastische vermindering van de besmettingen moeten zien. Maar dat zien we helaas niet.

Het is meer natuurlijke variatie. Na een piek gaan de besmettingen natuurlijk weer wat naar beneden. Dat wordt toegeschreven aan de lockdowns, maar het is onmogelijk om te bewijzen dat het ook daadwerkelijk de lockdown was. Als je lockdowns in veel landen vergelijkt, kun je geen consistent effect vinden. Het lijkt willekeurig.

Wat werkt misschien beter dan een lockdown?

Het klinkt waarschijnlijk ongelovelijk, maar we kunnen veel meer doen dan alleen lockdowns en een inenting. We zijn nu alleen maar bezig met de verspreiding van SARS-Cov-2 te beperken. Maar er is meer mogelijk.

We moeten manieren zoeken om de gezondheid van het immuunsysteem te verbeteren VOORDAT mensen ziek worden. Dit vermindert de druk op ziekenhuizen. Mensen krijgen nog steeds COVID 19, maar er komen minder mensen in ziekenhuizen terecht en minder mensen zullen komen te overlijden.

Helaas wordt deze benadering volledig genegeerd en dit is de grootste frustratie die ik heb met de overheid, RIVM en de zogenaamde “experts”.

Het is lockdown/vaccine-tunnelvisie dat zware schade aanbrengt aan de samenleving.

En ik weet niet hoe we de samenleving uit deze psychose kunnen halen. We moeten eruit, maar het irriteert/verbaast me hoe hardnekkig deze tunnelvisie is. En naar mijn mening zijn er een hele hoop mensen overleden door dit gebrek aan interesse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *